Filosofi

Visie wordt realiteit

Ons doel is het scheppen van bouwkunst – het scheppen van esthetische bouwobjecten met een blijvende economische waarde.

Wij streven naar een indrukwekkende architectuur met moderne techniek en een perfecte uitvoering.

Medewerking en vertrouwen – daar hopen wij bij onze klanten op. Klanten die hun bouwplannen en image in een concreet bouwobject willen omzetten – klanten met een visie die ons grotendeels de vrije hand geven bij het ontwerp en de realisering.

Wij streven naar het stapsgewijze samenbrengen van planningsteam en opdrachtgever tijdens het ontwerpproces en de gebouwontwikkeling. Wij houden ons als architecten + stedenbouwkundigen bezig met de centrale onderwerpen gebruik, design, ergonomie, ambachtelijk talent en milieu, energie, herbruikbaarheid, duurzaamheid en rendabiliteit.

Afhankelijk van het project worden ingenieurs voor bouwstatica, huistechniek, bouwfysica enz. ingehuurd. – Of wij werken samen met collega’s en vakmensen uit speciale disciplines om optimale oplossingen te waarborgen

Wij beschouwen het ontwerpproces als een creatieve ontwikkelingsfase waarin wordt onderzocht of een bepaalde locatie aan de gewenste toepassingsmogelijkheden voldoet en bouwkundige oplossingen worden aangedragen. Er worden tijdig gesprekken of ook workshops met de opdrachtgever en de latere exploitant georganiseerd om hun plannen en behoeften in een vroeg stadium in kaart te brengen en om te zetten. Wij zetten de ideeën in een concreet, ruimtelijk systeem om en realiseren dit.

Hiertoe behoren in de planningsfase de visualisering en detaillering van het project met CAD en in de uitvoeringsfase vergelijkende offerteberekeningen, orders inzake bouwwerkzaamheden tegen een vaste prijs en de coördinatie van en het toezicht op de uitvoerende bedrijven tijdens de bouw. - De transparantie van het project vanuit planningstechnisch en bouwfinancieel oogpunt is op deze manier al voor aanvang van de bouwwerkzaamheden gewaarborgd.

Wij hebben ervaring op dit gebied. Hier zijn wij goed in.

Het architectenbureau Dr. Kurth werd door Ralph-Michael Kurth opgericht en is gevestigd in Hamburg, Duitsland. Het bureau is op de zakelijke en particuliere markt actief, zowel binnen Duitsland als eventueel daarbuiten. Veel projecten komen door eigen initiatief tot stand. Het bureau realiseert projecten met een eigen en hedendaags karakter.

 

  • da
  • de
  • en
  • nl

www.architekten-studio.de
architekten-studio@t-online.de

site created and hosted by nordicweb