Filosofi

Visioner bliver til realitet

Vort mål er at skabe byggekunst - æstetiske bygningsværker med vedvarende økonomisk værdi.

Vi bestræber os på at skabe udtryksfuld arkitektur med moderne teknik og alt, hvad der kendetegner fremtidsikker arkitektur.

Det bedste vi ved, er kunder, der har tillid til både os og til sig selv, og som glæder sig til at virkeliggøre deres planer og image i form af et konkret byggeprojekt - kunder med en vision, der giver os rum til at bidrage med det, vi er gode til indenfor planlægning og realisering.

Vejen og målet er trinvist at sammenkoble planlægningsenheden og ordregiveren i planlægningsprocessen og bygningens realisering. Som arkitekter og byplanlæggere tilbyder vi vore evner indenfor brugbarhed, design, ergonomi, håndværk foruden økologi, energi, genanvendelighed, vedvarende brugsværdi og god økonomi.

Alt efter behov samarbejder vi med specialister og ingeniører indenfor bl.a. bygningsstatik, ejendomsteknik, bygningsfysik, foruden kolleger og specialister i andre eventuelt påkrævede specialområder, således at der skabes optimale løsninger indenfor alle felter. For os er planlægning en kreativ proces, hvor det drejer sig om at undersøge et udvalgt byggeareal ved hjælp af en ydelsesberegning for at finde frem til mulige byggetekniske løsninger. Der gennemføres samtaler eller workshops med ordregiver og senere brugere for at analysere og realisere deres behov og krav. Vi overfører ideerne til et konkret rummeligt system og omsætter dem i praksis.

I planlægningsfasen foretager vi en detaljeret visualisering af projektet med CAD. Vi tager derefter hånd om byggeriet mht. licitationer og sammenligning af ydelser og priser. Vi vurderer, overvåger og kontrollerer byggefasen og de involverede firmaer. Således kan der inden byggefasens begyndelse, sikres et transparent forløb både økonomisk og planlægningsteknisk set.

Det er her vi har erfaring. Det er det, vi er gode til.

"Das Architektenstudio Dr. Kurth" blev grundlagt af Ralph-Michael Kurth med sæde i Hamburg i Tyskland. Vi arbejder nationalt og internationalt for private og virksomheder. Mange af vore projekter har vi skabt på eget initiativ. Vi udfører projekter med individuel og tidssvarende stil og design.

  • da
  • de
  • en
  • nl

www.architekten-studio.de
architekten-studio@t-online.de

Programmeret og hosted af nordicweb