Ydelser

Vores styrker er at udvikle og omsætte nytænkende Ideer i miljøvenlig arkitektur og vedligeholde forhåndeværende ældre bygninger i klassisk stil.

Stor vægt lægger vi på byggeprojekters økonomikontrol og finansieringers rentabilitet.

Dertil hører også ejendommens optimale udnyttelse, maksimal brugbarhed og udnyttelse af arealet, ejendommens udlejningskvalitet og høje gensalgsværdi - foruden byggeriets høje materialekvalitet, omhyggelige planlægning og opførsel med moderne metoder og byggematerialer, tidssvarende indendørs og udendørs teknik og anlæg, puristisk design og gode vedligeholdelsesmuligheder.

Vi arbejder omhyggeligt og ansvarsbevidst og yder følgende tjenester, altid i samråd og dialog med kunde, ordregiver hhv. bygherre:

 • ndersøgelser, grundlæggende oversigt
 • Planlægning, samtlige projektfaser
 • Planlægning og indhentning af tilladelser
 • Byggeplanlægning
 • Forberedelse og medvirken ved overdragelser
 • Ejendomskontrol
 • Ejendomsservice og dokumentation

Honorar forhandles indenfor rammerne af arkitektforeningernes og ingeniørforbundenes aftaler. Vi er til at tale og forhandle med. Tag en snak med os og lad os se, hvad vi kan skabe sammen.

 • da
 • de
 • en
 • nl

www.architekten-studio.de
architekten-studio@t-online.de

Programmeret og hosted af nordicweb